Leasing jako usługa na rynku kapitałowym - szanse i zagrożenia /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój leasingu w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowej /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne /  
author Okręglicka, Małgorzata.

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne /  
author Okręglicka, Małgorzata.

Publication year: 2004 Call number: [339.18] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku : seria monografie nr 223 
author Ławińska, Olga

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne 
author Okręglicka, Małgorzata

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ czynników popytowych na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce po kryzysie /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25 / 2011 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postawy przedsiębiorcze wspierajace innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw /
author Okręglicka, Małgorzata

Series: Przegląd Organizacji nr 9 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój firm leasingowych powiązanych kapitałowo z bankami w Polsce /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości Zeszyty Naukowe [Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości] nr 2 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postawy przedsiębiorcze wspierajace innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP : wyniki badań / 
author Lemańska-Majdzik, Anna

Series: Przegląd Organizacji nr 6 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: