Symulacja komputerowa w problemach decyzyjnych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
author Nowak, Maciej

Publication year: 2007 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych : koncepcje planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne / 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [711] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzierżawa nieruchomości gminnych jako środek
author Nowak, Maciej

Series: Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania /  
author Nowak, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [332.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem /  
author Nowak, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [355] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i zastosowania badań operacyjnych `10
red. Nowak, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Project planning in modern organization : Studia Ekonomiczne nr 137 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Project planning in modern organization nr 137 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem / 
author Nowak, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2009 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych : koncepcje planistyczne : zakres prac planistycznych : wydatki na planowanie przestrzenne 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [09.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [09.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem / 
author Nowak, Eugeniusz

Publication year: 2011 Call number: [18.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2012 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółdzielnia czy wspólnota? : zarządzanie zasobami mieszkaniowymi / 
author Foryś, Iwona.

Publication year: 2012 Call number: [09.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przestrzenią miasta
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
author Nowak, Maciej.

Publication year: 2013 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów /
Red. Nowak, Maciej.

Publication year: 2014 Call number: [10.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa /
author Nowak, Maciej Jacek.

Publication year: 2015 Call number: [09.A] Series: Nieruchomości - C. H. Beck Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami /
author Foryś, Iwona.

Publication year: 2014 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka mieszkaniowa gminy /
author Nowak, Maciej Jacek.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Najem na rynku nieruchomości /
 

Publication year: 2016 Call number: [332.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem / 
author Nowak, Eugeniusz

Publication year: 2015 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najem na rynku nieruchomości /
 

Publication year: 2016 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych : koncepcje planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne /  
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych wybranych państw /
author Mickiewicz, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
author Nowak, Maciej.

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa /
author Nowak, Maciej Jacek.

Publication year: 2015 Call number: [332.7] Series: Nieruchomości - C. H. Beck Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych / 
Autor Nowak, Maciej J.

Publication year: 2019 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: