Internet w szkole wyższej : niektóre kierunki zastosowań / 
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery w wykorzystaniu Internetu w ofercie edukacyjnej szkoły wyższej /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 10(10) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrzeba wiedzy a typy studentów /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8(8) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet w szkole wyższej
author Nogieć, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [378] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Znaczenie e-learningu jako kanału komunikacyjnego w działalności szkół wyższych /
author Nogieć, Joanna

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet w szkole wyższej / Joanna Nogieć. 
author Nogieć, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [VIII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit / Agnieszka Dejnaka [et al.]. 
 

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit / Agnieszka Dejnaka [et al.]. 
 

Publication year: 2013 Call number: [XII] [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrybuty marki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w opinii wybranych grup interesariuszy /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internet w szkole wyższej
author Nogieć, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [13.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit
author Dejnaka, Agnieszka

Publication year: 2013 Call number: [11.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy /
author Kulig-Moskwa, Katarzyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Celebrity endorsement jako narzędzie komunikacji marketingowej /
author Murzyn, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych nr 4 (42) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany wzorców zachowań konsumentów dotyczące korzystania z Internetu /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii nr 3 (41) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami a poziom organizacji pracy /
author Kulig-Moskwa, Katarzyna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostępność informacji internetowych o biurach podróży w świetle badań /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25 / 2011 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do różnych grup odbiorców /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1(33) / 2013 Zarządzanie i turystyka Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typy turystów w świetle analizy potrzeb /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 23 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca firm z organizacjami charytatywnymi w świetle opinii klientów /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 28 / 2012 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pobudzanie zainteresowania informacją zawartą w przekazach reklamowych za pomocą kodów QR /
author Nogieć, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki stymulujące i ograniczające stosowanie empowermentu /
author Kulig-Moskwa, Katarzyna

Series: Przegląd Organizacji nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki stymulujące i ograniczające stosowanie empowermentu /
author Kulig-Moskwa, Katarzyna.

Series: Przegląd Organizacji nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: