Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2002 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa : Monografie i Opracowania nr 563 / 
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce : wybrane wnioski z badań ankietowych / 
author Niedziółka, Paweł.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 81 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny banku konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów 
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozagiełdowe instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym /
author Niedziółka, Paweł.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny banku konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów 
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko stabilności finansowej w polityce banku
author Niedziółka, Paweł.

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmienność komponentu upadłościowego marży wskutek
author Niedziółka, Paweł.

Series: Gospodarka Narodowa nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena. Project finance. Corporate finance / 
author Listkiewicz, Joanna.

Publication year: 2004 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny banku : konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych 
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny banku : konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych 
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena 
author Listkiewicz, Joanna

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową /
author Niedziółka, Paweł.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (48) t.1 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość inwestycyjna : inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym / 
 

Publication year: 2015 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość inwestycyjna : inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym / 
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym /
 

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym /
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Agencje ratingowe : instytucje wczesnego ostrzegania przed kryzysem czy podmioty destabilizujące rynki finansowe? /  
author Niedziółka, Paweł.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: