Unia Europejska - Polska dylematy przyszłości 
rec. Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bogactwo i nędza narodów studia o gospodarce światowej u progu XX wieku 
rec. Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja i stabilizacja polskiej sceny politycznej
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizja społeczeństwa informacyjnego semimarium naukowe na temat: Przygotowanie polskich 
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 13 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja i nauka wobec wyzwań XXI stulecia
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketingowe prawo wyborcze
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres i sens interwencjonizmu państwowego
rec. Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 4/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska demokracja w świetle marketingu politycznego
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konferencja naukowa Polskiej Akademii Nau Pięć 
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja ustroju politycznego Polski w latach
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyższe szkoły niepaństwowe w urzeczywistnianiu
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja wobec wyzwań cywilizacyjnych nowego
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 10 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka i politycy
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce.
 

Publication year: 2000 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska partiokracja
author Muszyński, Jerzy

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo informacyjne : szkice politologiczne 
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procedury zarządzania w partiach politycznych
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy teorii i praktyki polityki
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cywilizacja informatyczna - świat bez ideologii?
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Megatrendy a polityka
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon marketingu politycznego
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [18.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: