Handel Unii Europejskiej w 2009 r.
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (202) maj/czerwiec 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny Polski po przystąpieniu do Unii
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (195) marzec-kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny Słowenii
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (199) listopad/grudzień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Unii Europejskiej w 2010 roku
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (207) marzec/kwiecień 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny Niemiec
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 5 (198) wrzesień/październik 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel wyrobami branży motoryzacyjnej UE podczas
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (201) marzec/kwiecień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerzy handlowi Unii europejskiej - Brazylia
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (211) listopad/grudzień 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stany Zjednoczone - najważniejszy partner handlowy
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (206) styczeń/luty 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerzy handlowi Unii Europejskiej - Białoruś
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 5 (210) wrzesień/październik 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eksport Unii Europejskiej do Rosji
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (200) styczeń/luty 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Indie - ważny partner handlowy Unii Europejskiej
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 6 (205) listopad/grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Unii Europejskiejw 2008 r. i na początku 2009
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (196) maj/czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chiny jako rynek eksportu Unii Europejskiej
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 4 (203) lipiec/sierpień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzajemny handel krajów Unii Europejskiej
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 4 (197) lipiec/sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Polski z krajami Unii Europejskiej w 2010 r.
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (208) maj/czerwiec 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerzy handlowi unii Europejskiej - Szwajcaria
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 4 (209) lipiec/sierpień 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny Czech
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (194) styczeń/luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny Estonii
author Mroczek, Wojciech.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 5 (204) wrzesień/październik 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2005)
author Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Publication year: 2005 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerzy handlowi Unii europejskiej - Ukraina /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 1 (212) styczeń / luty 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hndel strefy Euro w 2011 roku /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 2 (213 ) marzec / kwiecie 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eksport polski do strefy Euro w 2011 roku /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 3 (214) maj / czerwiec 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rosnące znaczenie krajów BRIC w eksporcie strefy EURO /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 4 (215) lipiec / sierpień 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarki BRIC w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 5 (216) wrzesień-październik 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w eksporcie nowych państw członkowskich do Rosji po przystąpieniu do UE /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 6 (217) listopad-grudzień 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Malejący udział Unii Europejskiej w Eksporcie : dezintegracja czy efekt zmian w brytyjskim modelu eksportu? / 
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 2 (219) marzec-kwiecień 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel unii Europejskiej w 2012 roku.
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 3 (220) maj-czerwiec 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmieniająca się rola Japonii w handlu międzynarodowym /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 4 (221) lipiec-sierpień 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uczestnictwo nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej w międzynarodowych sieciach dostaw /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 5 (222) wrzesień-październik 213 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eksport krajów Europy Środkowej /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 6 (223) listopad-grudzień 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Silna współżależność gospodarek Unii Europejskiej i Rosji : powiązania handlowe / 
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 1 (224) styczeń/luty 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chiny : światowe centrum offshoringu / 
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 2 (225) marzec/kwiecień 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie Unii Europejskiej /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 3 (226) maj/czerwiec 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi w eksporcie Unii Europejskiej /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska nr 4 (227) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi w eksporcie nowych i starychpaństw członkowskich Unii Europejskiej : rozbieżne tendencje / 
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 5 (228) wrzesień / październik 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kraje o najwyższej pozycji w światowych łańcuchach wartości dodanej /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 6 (229) listopad / grudzień 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne tendencje w handlu Unii Europejskiej w 2014 roku /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 2 (231) marzec/kwiecień 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia stanów Zjednoczonych w eksporcie strefy euro /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 3 (232) maj / czerwiec 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie nowych państw członkowskich /
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 4 (233) lipiec-sierpień 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w otoczeniu polskiej elektroenergetyki : próba przedstawienia zagrożeń / 
author Mroczek, Wojciech.

Series: Unia Europejska.pl nr 4 (233) lipiec-sierpień 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: