Oblicza konsumpcjonizmu
red. naukowa Mróz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Szara strefa w internecie tendencje i kierunki rozwoju 
author Mróz, Bogdan

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce
red. naukowy Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpośrednie metody szacowania rozmiarów gospodarki nieoficjalnej /
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.15 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walka z cieniem : dylematy polityki gospodarczej wobec szarej strefy /  
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym : Monografie i Opracowania 509 / 
author Mróz, Bogdan.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby ograniczania szarej strefy w Internecie
author Mróz, Bogdan

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zachowań nabywczych polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej /
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
red. naukowy Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument w sieci : wyzwania i zagrożenia / 
author Mróz, Bogdan.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja konsumpcji a strategie korporacji ponadnarodowych /
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 39 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: