Przedsiębiorczość i innowacyjność Wyzwania współczesności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1116 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy innowacyjne w polskim przemyśle Prace Naukowe AE Wrocław nr 884 Monografie i Opracowania AE Wrocław nr 138 
author Moszkowicz, Krystyna.

Publication year: 2001 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe AE Wrocław nr 1025 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola myślenia strategicznego w zarządzaniu strukturą klastra /
author Moszkowicz, Krystyna.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich wyzwania współczesności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1030 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Prace Naukowe AE Wrocław Nr 951 
red. naukowy Moszkowicz, Krystyna.

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce Prace Naukowe AE Wroclaw nr 1137 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 366 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2016 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 444. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2016 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 438. Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Aktywa finansowe /
 

Publication year: 2016 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 445. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna XXI wieku /
 

Publication year: 2016 Call number: [711] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 443. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna /
 

Publication year: 2016 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 450. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne /
 

Publication year: 2016 Call number: [336.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 451. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna /
 

Publication year: 2016 Call number: [504] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 453. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia /
 

Publication year: 2016 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 449. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i zastosowania badań operacyjnych /
 

Publication year: 2016 Call number: [330.43] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 446. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność polskich klastrów : strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami /  
author Moszkowicz, Krystyna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (178) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2018 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 538. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: