Transformacja gospodarcza w Polsce
author Bałtowski, Maciej.

Publication year: 2006 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji wybrane aspekty 
red. Miszewski, Maciej.

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postulat rozwoju rynków lokalnych a instytucja samorządu terytorialnego /
author Miszewski, Maciej.

Series: Zeszyt Naukowy [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nr 127 / 94 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy transformacji gospodarczej w Polsce
author Miszewski, Maciej.

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania /
author Miszewski, Maciej.

Publication year: 2012 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza w Polsce
author Bałtowski, Maciej.

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej : wybrane aspekty : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Miszewski, Maciej.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej : wybrane problemy teorii i praktyki zarządzania : tom II 
author Lewandowski, Henryk

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej : wybrane problemy teorii i praktyki zarządzania : tom I 
author Lewandowski, Henryk

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza Polski
author Miszewski, Maciej.

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących
author Zagórowska, Agata

Publication year: 2005 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cele gospodarowania a finansyzacja gospodarki : teoretyczne podłoże kryzysu kapitalistycznej gospodarki rynkowej / 
author Miszewski, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 54, nr 3 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeobrażenia cywilizacyjne a zmiany modelu polityki gospodarczej /
author Bałtowski, Maciej.

Series: Ekonomista nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza a pułapka polityki wzrostu /
author Miszewski, Maciej.

Series: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 230 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: