Zewnętrzne źródła finansowania działalności i inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego
author Misterek, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza błędów występujących na etapie aplikowania projektów jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /
author Misterek, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trudności z wykorzystaniem budżetu jednostek samorzadu terytorialnego jako narządzie planistycznego w sytuacji spowolnienia gospodarczego /
author Misterek, Wojciech.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zewnętrzne źródła finansowania działalności
author Misterek, Wojciech.

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie instrumentów planowania w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego /
author Misterek, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdolność kredytowa jednostek samorządu
author Misterek, Wojciech.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potencjał tworzenia bankowości komunalnej w Polsce /
author Misterek, Wojciech.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka funkcjonowania, zadania oraz źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce /
author Misterek, Wojciech.

Series: Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie] : Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne nr 6 (1/2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i finanse przedsiębiorstw w okresie zmian gospodarczych /
red. Korzeniowska, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i finanse przedsiębiorstw w okresie zmian gospodarczych
author Korzeniowska, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego /
author Misterek, Wojciech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 37/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie projektów innowacyjnych z dotacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz kredytu technologicznego /
author Misterek, Wojciech.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 5 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: