Stosunki gospodarcze Polski z Rosją i Niemcami
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w okresie 1990-2004 i główne czynniki determinujące /
author Misala, Józef.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 19 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miedzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski
author Misala, Józef

Series: Zeszyty Naukowe Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys ekonomii przejścia od autarkicznej gospodarki
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki gospodarcze Polski z Niemcami i Rosją
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podobieństwa i różnice między wielkim kryzysem
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny kryzys gospodarczy przyczyny, przebieg, skutki 
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia handlu międzynarodowego
author Sołdaczuk, Józef

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy regionalnej integracji
red. Misala, Józef

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa teoria i mechanizmy funkcjonowania 
author Misala, Józef

Publication year: 2005 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys rozwoju wymiany zagranicznej Polski
author Misala, Józef

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja ekonomiczna
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia gospodarki otwartej - rys historyczny
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój eksportu z Polski w latach dziewięćdziesiątych w świetle wyników snslizy empirycznej /
author Misala, Józef.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 8 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności
author Misala, Józef

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2001 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki determinujące rozwój gospodarki Polski w
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca gospodarcza Polski ze wschodnimi krajami dotychczasowy rozwój i perspektywy 
red. naukowa Misala, Józef

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwami z Polski i przedsiębiorstwami zagranicznymi w latach dziewięćdziesiątych : wyniki badań dotyczących działalności eksportowej oraz transferu kapitału, wiedzy technicznej i metod zarządzania : Monografie i Opracowania 473 /  
author Grądalski, Feliks

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia handlu międzynarodowego /
author Sołdaczuk, Józef

Publication year: 2001 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukraina i Białorusią
author Misala, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej : Podstawy teoretyczne 
author Misala, Józef

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia gospodarki otwartej
author Misala, Józef

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej
author Misala, Józef

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [07.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [07.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesny kryzys gospodarczy : przyczyny, przebieg, skutki 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej
author Misala, Józef

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Teoria i polityka wzrostu gospodarczego : osiągnięcia i doświadczenia 
author Misala, Józef

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [05.D] Available: (14); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja ekonomiczna
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [05.D] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia handlu międzynarodowego
author Sołdaczuk, Józef

Publication year: 2001 Call number: [05.D] [05.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej
author Misala, Józef

Publication year: 2003 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: