Talenty jako podmioty zarządzania
author Mikuła, Bogusz

Series: Przegląd Organizacji nr 10/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie talentami Podstawowe procesy i 
author Morawski, Mieczysław

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (68-69)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje pracowników w perspektywie
author Mikuła, Bogusz

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach
author Mikuła, Bogusz

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą na organizację funkcjonowanie przedsiębiorstwa /
author Mikuła, Bogusz.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku Wybrane 
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wybrane metody humanizacji organizacji pracy
author Mikuła, Bogusz

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacji inteligentnej
author Mikuła, Bogusz

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ludzie organizacji opartych na wiedzy
author Mikuła, Bogusz

Series: Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy /
 

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba
author Mikuła, Bogusz

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w
author Mikuła, Bogusz

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy /
 

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje oparte na wiedzy
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody 
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach /
author Mikuła, Bogusz.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: