Bank na rynku finansowym problemy skali, efektywności i nadzoru 
red. Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy finansów i bankowości
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Global trends and changes in East European banking
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 1998 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru 
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój polskiego rynku bankowego
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 1998 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów i bankowości
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza czynników wpływających na stabilność banków spółdzielczych w okresie pokryzysowym /
author Kil, Krzysztof.

Series: Problemy zarządzania nr 3(55), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / 
 

Publication year: 2017 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym - problemy definicji i pomiaru /
author Miklaszewska, Ewa.

Series: Problemy zarządzania nr 1(66) cz.2 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany strategiczne na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzysowym /
Autor Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2018 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski rynek usług bankowych /
 

Publication year: 2018 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym /
 

Publication year: 2019 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym /
 

Publication year: 2019 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Europejski rynek usług bankowych /
 

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / 
Redaktor Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2020 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: