Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach województwa małopolskiego
author Michalczyk, Leszek

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inżynieria rachunkowości w ujęciu kauzalnym Ogólnej Teorii Systemów
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarcza i prawna istota cen transferowych w
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w
author Michalczyk, Leszek

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CSR w pierwszej dekadzie XXI w.
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawna upadłość konsumencka (bankructwo)w aspekcie
author Michalczyk, Leszek

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawna i teoretyczna koncepcja oszustwa księgowego
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Advergaming jako źródło atrategii marketingowych
author Michalczyk, Leszek

Series: Marketing i Rynek nr 12/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek PLP wielkopowierzchniowych detalistów
author Michalczyk, Leszek

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie akumulacyjnej funkcji struktur
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe narzędzia pomiaru w controllingu finansowym ujęcie teoretyczne 
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyjściowe definiowanie wartości ekspozycji marki w
author Michalczyk, Leszek

Series: Marketing i Rynek nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wariantowe określenie podstawy do opodatkowania
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod punktowych modeli oceny i AHP
author Michalczyk, Leszek

Series: Marketing i Rynek nr 12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe segmenty rynku outsourcingu informatycznego
author Michalczyk, Leszek

Series: Marketing i Rynek nr 9/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa : rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny /  
author Michalczyk, Leszek.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (56) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

SEPA Migration w aspekcie unijnej Dyrektywy o Usługach Płatniczych /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (56) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty kulturowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami japońskimi /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (57) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (60) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar efektywności systemu elektronicznego sterowania kolejkowego : analiza badań / 
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (60) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa na powstanie syndromu wypalenia zawodowego /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (61) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa : rachunkowość watiantowa i odwrócony proces decyzyjny 
author Michalczyk, Leszek

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kluczowe determinanty pozyskiwania mezzanine finance w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w uwarunkowaniach polskich /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (62) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie erotyzmu jako nośnika wartości marketingowej w świetle modelu AIDA (CS) /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Employer branding w marketingowym kształtowaniu wizerunku marki (konkursy "Najlepszy Pracodawca") /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (64) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyczny charakter środowiska pracy jako element etyki współczesnego biznesu : cz.1: filozoficzno-ekonomiczna humanizacja czynników pracy / 
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (65) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka partnerska jako forma wykonywania wolnych zawodów w polskim prawie gospodarczym /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny charakter środowiska pracy jako element poziomu etyki współczesnego biznesu – cz.2: Analiza ważonego wpływu czynników humanizujących warunki pracy – analiza badań /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej – w kierunku kalkulacji produktów finalnych /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (67) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy polskiego e-biznesu definiujące specyfikę branży z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (70) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele credit-scoring i ratingu podmiotów w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw na wybranym przykładzie /
author Michalczyk, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (77) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: