Czynniki warunkujące przedsiębiorczość studentów
author Brajer-Marczak, Renata

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka /  
author Domiter, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postawy przedsiębiorcze studentów wrocławskich uczelni wyższych - wyniki badań /
author Brajer-Marczak, Renata.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (36)/2012, t. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka /  
author Domiter, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka 
author Domiter, Małgorzata

Publication year: 2013 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Personalizacja zarządzania organizacjami non-profit : ujęcie teoretyczne / 
author Marciszewska, Anna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (164) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrzeby przedsiębiorców w zakresie wsparcia eksperckiego ukierunkowanego na wykorzystanie funduszy strukturalnych /
author Marciszewska, Anna.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liderzy zespołów projektowych w organizacjach non-profit /
author Marciszewska, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 4(36) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście procesowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi /
author Marciszewska, Anna.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych /
author Marciszewska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w projektach realizaowanych przez organizacje non-profit /
author Marciszewska, Anna.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w projektach realizowanych przez organizacje non-profit /
author Marciszewska, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dojrzałość projektowa organizacji non-profit /
Autor Marciszewska, Anna

Publication year: 2019 Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], 295 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: