Znaczenie zarządzania długiem Skarbu Państwa w Polsce w procesie transformacji polityki fiskalnej /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w zarządzaniu długiem publicznym w świetle teorii finansów i praktyki państw Unii Europejskiej /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cele zarządzania długiem publicznym w teorii i praktyce /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele instytucji i audytu zarządzania długiem publicznym : ocena polskich rozwiązań /  
author Gołębiowski, Grzegorz.

Series: Studia i prace Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem skarbu państwa implikacje dla strefy euro 
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe rozwiązania w finansach samorządowych w świetle
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pieniądz i rynek Z prac młodych ekonomistów 
red. naukowy Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2004 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedmiotowa i podmiotowa struktura rynku rządowych papierów wartościowych w segmentacji rynku kapitałów pieniężnych /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Polityka pieniężna i rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2003 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dług i audyt w sektorze finansów publicznych studium przypadku 
red. naukowy Gumińska, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne podstawy zarządzania zadłużeniem Skarbu Państwa /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 113 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy związane z finansowaniem systemu emerytalnego z budżetu państwa w Polsce /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku : zeszyt 1 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (17); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku : zeszyt 1 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [657.6] Series: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przygotowania Irlandii do członkowstwa w Unii Gospodarczo-Walutowej (lata 1991-1998) /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 15/2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość budżetowa : studium przypadku /  
red. naukowa Gabrusewicz, Tomasz.

Publication year: 2012 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Budżet zadaniowy /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Series: Studia BAS nr 1(33) 2013. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem publicznym : teoria i praktyka państw Unii Europejskiej 
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2003 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem publicznym : teoria i praktyka państw Unii Europejskiej 
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2008 Call number: [07.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość budżetowa : studium przypadku 
author Gabrusewicz, Tomasz

Publication year: 2012 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2003 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola : studium przypadków sektora publicznego i prywatnego / 
Red. Gabrusewicz, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia publicznego w strefie Euro /
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXXII) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse : praktyczne rozwiązania / 
Red. Gabrusewicz, Tomasz.

Publication year: 2015 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Numerical Fiscal Rules : the Experience of Poland /  
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.

Series: Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 70, nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza : studium przypadku / 
 

Publication year: 2014 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse : praktyczne rozwiązania / 
 

Publication year: 2015 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: