Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce wyzwania współczesności 
author Malara, Zbigniew.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwie na globalnym rynku /
author Malara, Zbigniew.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka uwag w sprawie nauki o zarządzaniu w Polsce.
author Malara, Zbigniew.

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie foresight
author Malara, Zbigniew.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa a jego z praktyki sieci i klastrów 
author Kroik, Janusz.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (143) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks Dobrych Praktyk instrumentem wzmacniania funkcji nadzoru korporacyjnego /
author Malara, Zbigniew.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie informacją na rynku globalnym : teoria i praktyka /  
author Malara, Zbigniew.

Publication year: 2011 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa : konstytuowanie koncepcji w perspektywie strategicznej / 
author Malara, Zbigniew.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (150) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca nauki i gospodarki : uwarunkowania, model, implementacja /
author Malara, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marka pracodawcy i jej wizerunkowe znaczenie w zarządzaniu talentami /
author Malara, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marka pracodawcy i jej wizerunkowe znaczenie w zarządzaniu talentami /
author Malara, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa branży usług edukacyjnych : wyniki badań empirycznych / 
author Malara, Zbigniew.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa branży usług edukacyjnych : wyniki badań empirycznych / 
author Malara, Zbigniew.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Władza, wiedza, współdziałanie i współzawodnictwo jako idee tworzenia sieci organizacyjnych /
author Dereń, Aldona Małgorzata

Series: Przegląd Organizacji nr 8 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność strategii personalnej organizacji /
author Malara, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne zarządzanie technologią informacyjną w poszukiwaniu czynników sukcesu gospodarczego podmiotów branży IT /
author Malara, Zbigniew.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (178) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Władza, wiedza, współdziałanie i współzawodnictwo jako idee tworzenia sieci organizacyjnych /
author Dereń, Aldona Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność strategii personalnej organizacji /
author Malara, Zbigniew.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: