Konkurencyjne przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe a rozwój regionów
author Majchrzak, Magdalena.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi biznesowe w Unii Europejskiej - definicja, klasyfikacja, perspektywy rozwoju : definicja, klasyfikacja, perspektywy rozwoju / 
author Majchrzak, Magdalena.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Offshoring jako nowoczesna forma świadczenia usług w skali międzynarodowej /
author Majchrzak, Magdalena.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach
red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : Pojęcia, prawa, dylematy / 
author Bednarek, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii
author Bednarek, Katarzyna

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik do ćwiczeń z mikroekonomii
author Bednarek, Katarzyna

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne jako determinanta rozwoju jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego /
author Czyżycki, Rafał.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej /
Red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [III] [Podręcznik] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (921) 847 Available: (5); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna / 
author Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach integracji europejskiej
author Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2007 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna 
author Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej /
Red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (921) 847 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna / 
author Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse ekonomii społecznej /
 

Publication year: 2015 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse ekonomii społecznej /
 

Publication year: 2015 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : pojęcia, prawa, dylematy / 
author Bednarek, Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Possibilities of gaining competitive advantage by IT companies in 21st century /
author Lewandowski, Mirosław.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów nr 13 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Using the Results of Internal Evaluation to Modify the Concept of School Organisation and to Plan its Further Development /
author Piechowiak, Marek.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów nr 13 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontekst badawczy źródeł przewagi konkurencyjnej /
author Majchrzak, Magdalena.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele konkurowania przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym /
author Majchrzak, Magdalena.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 6 / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku. Trendy – modele – determinanty. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81(4) / 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81, nr 4 (2018) Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku : trendy – modele – determinanty : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81(4) / 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku t. 81, nr 4 (2018) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku. Trendy – modele – determinanty. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81(4) / 2018 / 
Redaktor Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 81, nr 4 (2018) Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinants of Institutional Competitiveness of Schools /
Autor Majchrzak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Konkurencyjność i innowacyjność organizacji w XXI wieku t. 81, nr 4 (2018) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: