Możliwości zabezpieczenia przedsiębiorców przed następstwami ryzyka kredytowego /
author Lisowski, Jacek.

Series: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 276 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia majątkowe
author Gniadek, Jarosław A.

Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczeniowy cykl koniunkturalny a ryzyko prowadzenia dzialalności ubezpieczeniowej /
author Lisowski, Jacek.

Series: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 97 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeniowy /
author Lisowski, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne problemy usług nr 550 nr 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : zarządzanie ryzykiem i finansami :Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w Polsce
author Lisowski, Jacek

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem i finansami zakładów ubezpieczeń : artykuł sprawozdawczy / 
author Lisowski, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System wypłacalności zakładów ubezpieczeń /
author Handschke, Jerzy.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja systemu finansowego ubezpieczeń gospodarczych w Polsce w latach 1945-2010 /
author Lisowski, Jacek.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: