Akcesja Polski do strefy euro - analiza krytyczna
author Lis, Stanisław.

Series: Ekonomista nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokółkrzywej Phillipsa i polityki
author Lis, Stanisław.

Series: Ekonomista nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza międzynarodowej konkurencyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej : ujęcie makroekonomiczne / 
author Lis, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia gospodarki otwartej wybrane problemy 
red. naukowa Lis, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rynku pieniężnego Ujęcie makroekonomiczne 
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rynku pieniężnego i walutowego
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum produktywności
author Lis, Stanisław.

Publication year: 1999 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rynku pieniężnego : Ujęcie makroekonomiczne 
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces dostosowywania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2000 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : zeszyt 1 : przedmiot badań makroekonomii : mierniki efektów działalności gospodarczej 
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy transformacji systemowej krajów Europy środkowo-wschodniej
author Lis, Stanisław.

Publication year: 1998 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rynku pieniężnego i walutowego /
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna makroekonomia /
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany edukacyjnych aspiracji Polaków w okresie transformacji systemowej /
author Lis, Stanisław.

Series: Optimum nr 3(75) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: