Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 83 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego nr 83 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lojalność pracownicza od diagnozy typów lojalności pracowników do 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko personalne szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2002 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko personalne szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2002 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Employee Relationship Management (ERM) jako trend
author Lipka, Anna.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreatywność i rutyna w działalności personalnej granice HR-owego kreacjonizmu 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W stronę kwalitologii zasobów ludzkich
author Lipka, Anna.

Publication year: 2005 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania komputerowego wspomagania gospodarowania
author Lipka, Anna.

Publication year: 1996 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie kapitałem ludzkim-zbiór zadań do Podręcznik Materiały Dydaktyczne Akademii 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
red. Lipka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Lipka, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie motywacji wewnętrznej koszty jakości i ryzyko 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy : ujęcie metaforyczne /  
author Lipka, Anna.

Series: Polityka społeczna i gospodarcza Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 1 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowsze metody wyceny kapitału ludzkiego
author Lipka, Anna.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach Wybrane zagadnienia Prace Naukowe AE Katowice 
author Kantyka, Sławomir.

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach wybrane zagadnienia 
author Kantyka, Sławomir.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty jakości działań personalnych wspomagających typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy, praca, nowoczesne technologie Materiały 
author Lipka, Anna.

Publication year: 1997 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współdziałanie zmierzch rywalizacji pracowników? pro i antyrywalizacyjne narzędzia personalne 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2004 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracoholizm w kategoriach ekonomii : Studia Ekonomiczne nr 148 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Pracoholizm w kategoriach ekonomii nr 148 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka personalna : temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi : zeszyt 212 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2001 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda scieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi
author Lipka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji : materiały do studiowania 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą : typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie motywacji wewnętrznej : koszty jakości i ryzyko 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Lojalność pracownicza : od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management) 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność twórcza a pracoholizm : jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników? / 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2013 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko personalne
author Lipka, Anna.

Publication year: 2002 Call number: [10.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współdziałanie : zmierzch rywalizacji pracowników? : pro- i antyrywalizacyjne narzędzia personalne 
author Lipka, Anna.

Publication year: 2004 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie personalne firmy
author Lipka, Anna.

Publication year: 2000 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę kwalitologii zasobów ludzkich
author Lipka, Anna.

Publication year: 2005 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świadomość temporalna zarządzających zmianami : próba typologii i definicji / 
author Lipka, Anna.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (91) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Różnice między- i pozapololeniowe w lojalności względem organizacji : metody diagnozy / 
author Lipka, Anna.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1 (102) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eksperyment w obszarze HR /
author Lipka, Anna.

Publication year: 2015 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ścieżki twórczych karier a realizowana strategia uczelni /
author Lipka, Anna.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (104-105) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów /
Autor Lipka, Anna.

Publication year: 2019 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim : wybrane zagadnienia /  
Redaktor Lipka, Anna.

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: