Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych
author Latuszyńska, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd oprogramowania do modelowania
author Łatuszyńska, Małgorzata

Series: Informatyka zastosowania i technologie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego /
author Łatuszyńska, Małgorzata.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (38)/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w kształceniu akademickim /
author Łatuszyńska, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko /
author Łatuszyńska, Małgorzata.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie i symulacja w zarządzaniu produkcją /
author Łatuszyńska, Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie i symulacja w zarządzaniu produkcją /
author Łatuszyńska, Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: