Wzrost gospodarczy, rynek pracy, polityka państwa
red. Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne / 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Ekonomista nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 1995-2007 /
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Polska transformacja-między teorią a praktyką Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 118 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Ekonomista nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie podstawy teoretyczne 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziennik : Eugeniusz Kwiatkowski ; oprac. Marian Marek Drozdowski ; wstęp Jan Nowak-Jeziorański.  
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2003 Call number: [XV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2005 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (3); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : Ćwiczenia i zadania 
author Milewski, Roman

Publication year: 2006 Call number: [05.A] Available: (4); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy ekonomii
author Milewski, Roman

Publication year: 2006 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania 
author Milewski, Roman

Publication year: 2006 Call number: [05.A] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii
author Milewski, Roman

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (6); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii
author Milewski, Roman

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy ekonomii
author Milewski, Roman

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim
author Kryńska, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii
author Milewski, Roman

Publication year: 2005 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy wiedzy o rynku pracy /
author Kryńska, Elżbieta.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy ekonomii
Red. Milewski, Roman.

Publication year: 2012 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
author Milewski, Roman.

Publication year: 2010 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania / 
Red. Milewski, Roman.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy ekonomii /
red. naukowy Milewski, Roman.

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne / 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia : IX Kongres Ekonomistów Polskich / 
 

Publication year: 2015 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie : podstawy teoretyczne / 
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Publication year: 2014 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy wiedzy o rynku pracy /
author Kryńska, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticty of Employment in OECD Countries /
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries /
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
 

Publication year: 2018 Call number: [330.1] Series: Ekonomia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
 

Publication year: 2018 Call number: [05.0] Series: Ekonomia Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
Red. Milewski, Roman.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: