Współczesna wieś polska : główne obszary ekonomicznych i społecznych zagrożen rozwoju /  
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery edukacyjne w rozwoju wsi /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ społeczności lokalnych na kształtowanie się mentalności ekonomicznej społeczeństwa polskiego /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 257 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne problemy współczesnych obszarów rustykalnych /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mentalność ekonomiczna mieszkańców ws Studium na prz Zeszyty Naukowe AE Poznań Seria II Pr.Habil.z.158 
author Krzyminiewska, Grażyna

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne i kulturowe determinanty mentalności ekonomicznej społeczeństwa polskiego /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 249 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanizacja pracy a mentalność polskiego rolnika /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki negocjacji
author Krzyminiewska, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [65.013] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologiczny sens procesu negocjacji /
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczny wymiar kategorii czasu wolnego
author Krzyminiewska, Grażyna

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca a tworzenie kapitału społecznego : przypadek wsi wielkopolskiej /  
author Krzyminiewska, Grażyna.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki negocjacji : materiały dydaktyczne 
author Krzyminiewska, Grażyna

Publication year: 2009 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniki negocjacji : materiały dydaktyczne / 
author Krzyminiewska, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [65.013] Series: Materiały Dydaktyczne nr 256 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Techniki negocjacji /
Autor Krzyminiewska, Grażyna

Publication year: 2018 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: