Fluktuacje koniunkturalne i ich pieniężne uwarunkowania w ekonomii neokeynesowskiej /
author Kruszka, Michał.

Series: Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.267 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swoboda międzynarodowego świadczenia usług bankowych
author Kruszka, Michał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami /
author Kruszka, Michał

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowy handel usługami a przepływ osób
author Kruszka, Michał

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (12) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kointegracyjna analiza zmian inflacji, nominalnej stopy procentowej i podaży pieniądza /
author Kruszka, Michał.

Series: Polityka pieniężna i rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka w warunkach integracji europejskiej
red. naukowy Kruszka, Michał

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Series: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne podstawy teorii popytu na pieniądz w ujęciu jamesa Tobina i Miltona Friedmana /
author Kruszka, Michał.

Series: Optimum nr 4(16) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne aspekty kreacji pieniądza w systemie bankowym /
author Kruszka, Michał.

Series: Optimum nr 2(26) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pieniądz, produkt i ceny w gospodarce USA /
author Kruszka, Michał.

Series: Optimum nr 4(24) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transakcyjny popyt na pieniądz w warunkach transformacji gospodarczej /
author Kruszka, Michał.

Series: Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krzywa Phillipsa i stopa bezrobocia równowagi w gospodarce USA /
author Kruszka, Michał.

Series: Optimum Nr 4(36) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość transgraniczna w Europie
author Kruszka, Michał

Series: Gospodarka Narodowa nr 1-2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja importowej polityki handlowej w Ameryce Łacińskiej /
author Kruszka, Michał.

Series: Optimum nr 1(45) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie popytu na pieniądz /
author Kruszka, Michał.

Series: Studia z bankowości centralnej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniunktura w budownictwie : analiza porównawcza analiza porównawcza wskaźników jakościowych oszacowanych dla gospodarki polskiej i województwa poznańskiego /  
author Kruszka, Michał.

Series: Współczesne wahania koniunkturalne w systemie rynkowym i gospodarce polskiej okresu transformacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.267 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady budowy i charakterystyka ważonych agregatów monetarnych /
author Kruszka, Michał.

Series: Optimum nr 2(18) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja handlu między krajami Azji
author Kruszka, Michał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unification of European Economies : opportunities and threats 
author Kruszka, Michał

Publication year: 2004 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wsparcie grupowe w procesie restrukturyzacji europejskich banków /
author Kruszka, Michał.

Series: Unia Europejska.pl nr 4 (221) lipiec-sierpień 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroostrożnościowy nadzór nad rynkiem finansowym Unii europejskiej /
author Kruszka, Michał.

Series: Unia Europejska.pl nr 3 (232) maj / czerwiec 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany instytucjonalne i regulacyjne w handlu i finansach międzynarodowych /
 

Publication year: 2015 Call number: [05.E] Series: Monografie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: