Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna
author Kozina, Andrzej.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania
author Kozina, Andrzej.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model negocjacji w zakresie fuzji i przejęć firm
author Kozina, Andrzej.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków : praca zbiorowa /  
red. Kozina, Andrzej.

Publication year: 1998 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem oceny siły przetargowej w negocjacjach
author Kozina, Andrzej.

Series: Prace z zakresu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Księga kejsów biznesowych projekt "Tessa" 
red. Kozina, Andrzej.

Publication year: 1997 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy Studia przypadków 
red. Kozina, Andrzej.

Publication year: 1998 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy badania struktury organizacyjnej
author Nalepka, Adam

Publication year: 2007 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych /
author Kozina, Andrzej.

Series: Organizacja i Kierowanie 3 (163) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd koncepcji badania negocjacji /
author Kozina, Andrzej.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (168) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model negocjacji jako instrument zarządzania firmą /
author Kozina, Andrzej.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami /
author Kozina, Andrzej.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (174) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji /
author Kozina, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań /
author Kozina, Andrzej.

Series: Problemy zarządzania nr 1(51), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi : koncepcja metodyczna i studium przypadku /
author Kozina, Andrzej.

Series: Problemy zarządzania nr 4(56) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje wielostronne : wstępna koncepcja badań /  
author Kozina, Andrzej.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 13(13) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje negocjacyjne przedsiębiorcy /
author Kozina, Andrzej.

Series: Problemy zarządzania nr 1(65) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami /
author Kozina, Andrzej.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (177) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady negocjacji /
Autor Kozina, Andrzej.

Publication year: 2018 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji /
author Kozina, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji /
author Kozina, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: