Międzynarodowe przepływy kapitału : próba systematyzacji, motywy, skutki /  
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepewność i ryzyko inwestowania
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Problemy państwa socjalnego i teoretyczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty współczesnej polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych na tle teorii monetaryzmu /
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Wybrane zagadnienia ekonomiczne w teorii i praktyce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 3 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Napływ zagranicznego kapitału do Polski : uwarunkowania i rola w gospodarce /  
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce
author Kozłowska, Magdalena.

Publication year: 1999 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie kapitału zagranicznego dla wzrostu i rozwoju gospodarczego : wnioski dla Polski /  
author Kozłowska, Magdalena.

Series: Zagadnienia społeczne i rola kapitału we współczesnej gospodarce Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce
author Kozłowska, Magdalena.

Publication year: 1999 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych /
author Kozłowska, Magdalena.

Publication year: 2015 Call number: [339.7] Series: Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia po zmianach : składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz członków zarządu spółek / 
 

Publication year: 2015 Call number: [349.2] Series: Poradniki Kadrowe Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: