Oddziaływanie mas mediów
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama techniki perswazyjne 
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2011 Call number: [659.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ kapitału zagranicznego na efektywność gospodarczą polskiego przemysłu przetwórczego /
author Kozłowska, Anna.

Series: Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola przedsiębiorcy w procesie kreatywnej destrukcji
author Kozłowska, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama : socjotechnika oddziaływania 
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [11.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reklama : techniki perswazyjne 
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2011 Call number: [11.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reklama : socjotechnika oddziaływania 
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2001 Call number: [11.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oddziaływanie mass mediów
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności /
author Gutkowska, Krystyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką /
author Kozłowska, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama w procesie budowania doświadczeń konsumenta z marką /
author Kozłowska, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 7 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: