Ochrona informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
author Korzeniowski, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 2 / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mała firma w procesie integracji europejskiej /
author Korzeniowski, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 1(1) / 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tomasza Baty filozofia zarządzania
author Korzeniowski, Leszek Fryderyk

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawnopolityczne otoczenie a bezpieczeństwo przedsiębiorcy /
author Korzeniowski, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 3 / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obiektywne i subiektywne kategorie ryzyka i bezpieczeństwa gospodarczego /
author Korzeniowski, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 5 / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami /
author Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego.
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość i bezpieczeństwo usług hotelarskich
author Kaganek, Krzysztof R.

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Securitologia : Sekuritology : Sekjuritologija : 2008 : nr 7 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżment : Podstawy zarządzania 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Securitologia : nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych : Securitology : a security science of human beings and social organizations 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem : program kształcenia w szkole wyższej : przedmioty specjalizacyjne 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informačná bezpečnost podnikania
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżment : podstawy zarządzania 
author Korzeniowski, Leszek Fryderyk

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami /
Autor Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2011 Call number: [10.A] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauk o bezpieczeństwie : zarządzanie bezpieczeństwem / 
author Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2012 Call number: [18.D] Available: (6); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (29); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżment : podstawy zarządzania 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Menedżment : podstawy zarządzania 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wywiad gospodarczy : historia i współczesność 
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administrowanie bezpieczeństwem
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo europejskie
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauk o bezpieczeństwie /
author Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w turystyce /
author Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2015 Call number: [15.C] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienie bezpieczeństwa jako problem edukacji dorosłych /
author Korzeniowski, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Nr 8 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w turystyce /
author Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2015 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauk o bezpieczeństwie /
author Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami /
Autor Korzeniowski, Leszek F.

Publication year: 2019 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: