Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Bank Polski : bank autonomiczny czy zależny? /  
author Koleśnik, Jan.

Series: Studia i prace Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo systemu bankowego : teoria i praktyka /  
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia w bankowości : aspekty prawne i wymogi regulacyjne 
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [06.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo systemu bankowego : teoria i praktyka 
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska unia bankowa : nowy wymiar ryzyka systemowego / 
author Koleśnik, Jan.

Series: Problemy zarządzania nr 2 (42)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adekwatność kapitałowa banków : standardy regulacyjne / 
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2014 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Adekwatność kapitałowa banków : standardy regulacyjne / 
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2014 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość detaliczna /
 

Publication year: 2016 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

System zarządzania w bankach w świetle nowych wyzwań regulacyjnych /
author Koleśnik, Jan.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie przedsiębiorstw przez private equity/venture capital w kontekście innowacyjności i rozwoju zaawansowanych technologii /
author Koleśnik, Jan.

Series: Przegląd Organizacji nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo systemu bankowego : teoria i praktyka /  
author Koleśnik, Jan.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Cross-currency interest rate swap w kontekście rachunku adekwatności kapitałowej banków posiadających walutowe kredyty hipoteczne /
author Koleśnik, Jan.

Series: Problemy zarządzania nr 3(55), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ agencji ratingowych na bezpieczeństwo systemu bankowego /
author Koleśnik, Jan.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość detaliczna /
 

Publication year: 2016 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Nr 3 t. 3 (23)/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowe ryzyko systemowe : Źródła i instrumenty redukcji /  
Autor. Koleśnik, Jan.

Publication year: 2019 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: