Zarządzanie organizacjami w świetle ekonomii behawioralnej /
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 7/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne i socjologiczne /
 

Publication year: 2015 Call number: [10.C] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 8/2015 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja w warunkach kreowania przedsiębiorczości i innowacji /
 

Publication year: 2015 Call number: [17.A] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 9/2015 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 11/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym / Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 11/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplikacje teoretyczne i empiryczne / Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 10/2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu : egzemplikacje teoretyczne i empiryczne : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 10 / 2016 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu Nr 10 / 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w organizacji : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 12/2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji Nr 12 / 2017 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w organizacji : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 12/2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [XI] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji Nr 12 / 2017 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wielokulturowym potencjałem społecznym /
 

Publication year: 2016 Call number: [10.C] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 11/2016 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu - egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne /
 

Publication year: 2016 Call number: [10.0] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 10/2016 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w organizacji /
 

Publication year: 2017 Call number: [17.A] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 12/2017 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 13/2017 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 13/2017 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 13/2017 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów : Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 13/2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Student Self-Government in the System of School Management in the Context of Humanistic Values of Modern Education /
author Binytska, Olena.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Perspektywy rozwoju organizacji w świetle paradygmatów zarządzania i finansów nr 13 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ideas for Improving the System of Strategic Management of Financing of Higher Education in Ukraine /
author Kokiel, Andrzej.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w świetle teorii i praktyki zarządzania : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 80(3) / 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Człowiek w świetle teorii i praktyki zarządzania t. 80, nr 3 (2018) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje zarządzania zasobami ludzkimi w obliczu przemian rynku pracy : szanse i zagrożenia / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek w świetle teorii i praktyki zarządzania / Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 80(3) / 2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 80, nr 3 (2018) Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje zarządzania zasobami ludzkimi w obliczu przemian rynku pracy : szanse i zagrożenia / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w świetle teorii i praktyki zarządzania : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 80[3] /2018 / 
Redaktor Kokiel, Andrzej.

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 80, nr 3 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje zarządzania zasobami ludzkimi w obliczu przemin rynku pracy. Szanse i zagrożenia / Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 14/2018 / 
Redaktor Kokiel, Andrzej.

Publication year: 2018 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Human Resource Management as an Area of Activity for the Modern Manager of an Higher Education Institution /
author Binytska, Olena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Człowiek w świetle teorii i praktyki zarządzania t. 80, nr 3 (2018) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesem restrukturyzacji gospodarczej regionu /
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesem restrukturyzacji gospodarczej regionu : Studia Zarzadzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15/2018 / 
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie procesem restrukturyzacji gospodarczej regionu nr 15/2018 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesem restrukturyzacji gospodarczej regionu /
Redaktor Kokiel, Andrzej.

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: