Działalność bankowa w obliczu dyrektyw MiFID /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu finansowego na zadłużanie się polskich gospodarstw domowych /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie zadłużenia województw dla rozwoju terytorialnego w Polsce /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 37/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział przychodów własnych w finansowaniu instytucji kultury na podstawie samorządów województw /
author Gorzałczyńska-Koczkodaj, Małgorzata.

Series: Problemy zarządzania nr 2(67) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie metod zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych w procesach kształtowania podaży pieniądza w gospodarce /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Zarządzanie strategiczne w organizacji nr 12 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ finansowych instytucji państwowych na konsumpcję wewnętrzną w Polsce w latach 2008-2012 /
author Koczkodaj, Rafał.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 3 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: