Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej /
 

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-społeczne skutki wdrażania reformy ubezpieczeń emerytalnych /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1(1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem w krajach Unii Europejskiej
red. naukowy Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa bankowa przedsiębiorstw
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 1996 Call number: [336.717] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W świecie finansów i prawa finansowego : działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego / 
red. Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw zbiór zadań 
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, T.1 /
red. naukowy Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T.2
red. naukowy Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zbiór zadań 
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2002 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po wprowadzeniu reformy systemu emerytalnego w Polsce /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 19/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T.1
red. naukowy Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadomość ubezpieczeniowa a świadomość potrzeby bezpieczeństwa /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7(7) / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992-2003 w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 3(3) / 2003-2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwiązania podatkowe i traktowanie składki w systemie ubezpieczeń społecznych wybranych krajów /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 14/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, T. 2 /
red. naukowy Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W świecie finansów i prawa finansowego działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego 
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena bankowej obsługi przedsiębiorstw /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 3(3)/1996 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji : tom II 
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji : tom I 
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

W świecie finansów i prawa finansowego : działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego 
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2013 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : zbiór zadań 
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2002 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem w krajach Unii Europejskiej
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2005 Call number: [14.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce : stan obecny i perspektywy /  
author Kołosowska, Bożena.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 181 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw /
 

Publication year: 2014 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Challenges for the Social Insurance System in Poland /
author Kołosowska, Bożena.

Series: Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 70, nr 5 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w praktyce /
Autor Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza finansowa w praktyce /
Autor. Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2018 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: