Inwestycje hybrydowe nowe ujęcie oceny efektywności 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne strategie rozwoju firmy, operacyjne, marketingowe, finansowe
author Bień, Witold.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model pomiaru wyników w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Kasiewicz, Stanisław.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu
red. Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria przedsiębiorstwa wybrane zagadnienia 
red. naukowa Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola branżowych parków przemysłowych jako całkowicie
author Guz, Jan

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń internetowa jako płaszczyzna konkurencji
author Kasiewicz, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw od zarządzania zasobowego do procesowego 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje hybrydowe : nowe ujęcie oceny efektywności 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce : kierunki i narzędzia 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny : spojrzenie z perspektywy interesariuszy / 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada proporcjonalności jako narzędzie wspomagania polityki gospodarczej Unii Europejskiej i Polski w sferze rynków finansowych /
author Kasiewicz, Stanisław.

Series: Problemy zarządzania nr 3(55), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Długoterminowe finansowanie banków w Polsce : postulaty regulacyjne /  
author Kasiewicz, Stanisław.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? /
Autor Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2013 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasada proporcjonalności : przełom w ocenie regulacji / 
Autor Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2014 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym /
Autor Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2016 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

PSD 2 : krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości /  
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: