Identyfikacja motywów wyboru banku przez klientów indywidualnych z zastosowaniem analizy czynnikowej /
author Kaczmarek, Mirosława.

Series: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 71 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje zmian w strategii segmentacji usług
author Kaczmarek, Mirosława

Series: Rynek usług finansowych w Polsce w latach 1990 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania jakościowe – metody i zastosowania /
author Kaczmarek, Mirosława.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5- i 7-stopniiowych skalach ratingowych Likerta /
author Kaczmarek, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania jakościowe – metody i zastosowania /
author Kaczmarek, Mirosława.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Użyteczność serwisów internetowych banków : pomiar i ewaluacja / 
author Kaczmarek, Mirosława.

Publication year: 2016 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: