Modele i tendencje zmian stosunków pracy w gospodarce rynkowej /
author Januszek, Henryk.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy wykorzystania zasobów ludzkich w Wielkopolsce /
author Januszek, Henryk.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola społeczno-zawodowa współczesnego menedżera /
author Januszek, Henryk.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy modernizacji i nowego ładu społecznego /
author Januszek, Henryk.

Series: Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 249 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca jako wieloznaczna kategoria społeczna /
author Januszek, Henryk.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca wobec wyzwań XXI wieku /
author Januszek, Henryk.

Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 72 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienie partycypacji pracowniczej w polskiej prywatyzacji /
author Suwalski, Andrzej.

Series: Przekształcenia społeczne w gospodarce polskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 11 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2012 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umiejętności kierownicze Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 42 
author Bartkowiak, Grażyna

Publication year: 1999 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny we wspólnotach : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu
author Januszek, Henryk

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie karier zawodowych - nowy instrument motywowania pracowników /
author Januszek, Henryk.

Series: Współczesne dylematy zatrudnienia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.265 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca w perspektywie ekonomicznej : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] 72 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Praca w perspektywie ekonomicznej Zeszyty naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu nr 72 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mobbing - forma przemocy wobec pracowników w miejscu pracy /
author Januszek, Henryk.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura firmy jako czynnik jej sukcesu /
author Januszek, Henryk.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia pracy /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2000 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej : szanse i zagrożenia :  Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (33); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Motywowanie pracowników do jakości /
author Januszek, Henryk.

Series: Psychospołeczne aspekty zwiększania efektywności organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 271 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne wymiary restrukturyzacji gospodarki polskiej /
author Januszek, Henryk.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe AE Poznań Nr 58 
red. naukowy Januszek, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aksjologiczne kontrowersje wokół transformacji systemowej /
author Januszek, Henryk.

Series: Aksjologiczne i metodologiczne problemy socjologii ekonomicznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 237 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia pracy /
author Januszek, Henryk.

Publication year: 2000 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczny wymiar gospodarki rynkowej /
author Januszek, Henryk.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 257 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca w perspektywie ekonomicznej
author Januszek, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umiejętności kierownicze : Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 42 
author Bartkowiak, Grażyna

Publication year: 1999 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: