Aktywność kulturalna Polaków /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 70 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzystanie z usług e-zdrowia w opinii Polaków /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 487 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka działalności przedsiębiorstw a etyka
author Dąbrowska, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce
red. naukowy Janoś-Kresło, Mirosława

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-usługi a społeczeństwo informacyjne
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Regionalne zróżnicowanie rynku usług kultury w
author Janoś-Kresło, Mirosława

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w usługach transportowych dla ludności
author Słaby, Teresa

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów : Monografie i opracowania 554 /  
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument na rynku e-kultury /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce : Monografie i Opracowania 512 / 
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe jako podmioty komunikacji
author Janoś-Kresło, Mirosława

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania w zakresie ochrony konsumenta : na przykładzie rynku dóbr żywnościowych /  
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi społeczne jako źródło kreowania kapitału ludzkiego /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-usługi a społeczeństwo informacyjne
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
red. naukowy Janoś-Kresło, Mirosława

Publication year: 2006 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Deprivation of Needs in Retirees' Households in Poland /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marnowanie żywności jako problem społeczny /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2005 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów : Monografie i Opracowania 554 
author Janoś-Kresło, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E-usługi a społeczeństwo informacyjne
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
author Dąbrowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy o idei Sprawiedliwego Handlu : w świetle wyników badań / 
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Financial Standing of Young Consumers and Their Financial Competences in the Light of Research Findings /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / 
 

Publication year: 2015 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie organizacje pozarządowe jako beneficjenci funduszy europejskich /
author Janoś-Kresło, Mirosława

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych w Polsce /
author Janoś-Kresło, Mirosława

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością na rynku usług /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 2(361)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność turystyczno-rekreacyjna rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością (wyniki badań) /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 6(365)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: