Model zrównoważonego biznesu w strategii wzrostu
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna karta wyników (Balanced Scoreard) w implementacji założeń rozwoju organizacji 
author Chodyński, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR)
author Chodyński, Andrzej

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) teoria i praktyka 
author Jabłoński, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie
author Jabłoński, Marek.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności /
author Jabłoński, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategiczna karta wyników : (Balanced Scorecard) / : teoria i praktyka 
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością regionu poprzez rozwój i wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw : prognoza rozwoju sektora MŚP w kontekście rynku pracy 
author Jabłoński, Adam.

Publication year: 2012 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność przedsiębiorstw sektora MŚP a wzrost konkurencyjności regionów : dobre praktyki w przedsiębiorstwach z subregionu Zagłębia Dąbrowskiego 
author Jabłoński, Adam.

Publication year: 2012 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele zrównoważonego biznesu w budowaniu długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stymulacja rozwoju modeli biznesu poprzez atrybuty rynku kapitałowego /
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw /
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmat systemowy, sieciowy i prowartościowy a konstruowanie modeli zrównoważonego biznesu przedsiębiorstw /
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia "chmur obliczeniowych" stymulatorem nowych modeli biznesu /
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele biznesu w cyklu życia przedsiębiorstwa - wyzwania strategiczne /
author Jabłoński, Adam.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainable Capital Market and the Attributes of Business Models in the Crisis /
author Jabłoński, Adam.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmaty w modelach zrównoważonego biznesu a kreowanie wartości przedsiębiorstwa /
author Jabłoński, Adam.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele biznesu, strategie i procesy biznesowe - wybrane aspekty /
 

Publication year: 2016 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu klubów piłkarskich /
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu klubów piłkarskich /
author Jabłoński, Adam.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym /
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym / Adam Jabłoński. 
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym /
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2018 Call number: [21.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele biznesu przedsiębiorstw : perspektywy rozwoju - ujęcie koncepcyjne / 
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2019 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw : uwarunkowania strategiczne /  
Redaktor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2019 Call number: [10.B] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka / 
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sustainability and Scalability of Business : Theory and Practice / 
Redaktor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2018 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hybridization in Network Management /
Redaktor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2019 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym /
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2018 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty strategii organizacji /
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 82, nr 5 (2018) Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty strategii organizacji : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t.82 nr 5 / 2018 /  
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wybrane aspekty strategii organizacji t. 82, nr 5 (2018) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym /
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2019 Call number: [338.47] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty strategii organizacji /
Redaktor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2018 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 82, nr 5 (2018) Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu przedsiębiorstw sektora winiarskiego /
Autor Jabłoński, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wybrane aspekty strategii organizacji t. 82, nr 5 (2018) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Business models : strategies, impacts and challenges /  
Redaktor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2017 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trust management in public organizations : new concepts and contemporary trends / 
Redaktor Kożuch, Barbara

Publication year: 2018 Call number: [A/10.B] Series: Management science - Theory and applications Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi /
Autor Jabłoński, Adam.

Publication year: 2020 Call number: [21.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: