Polityka oddziaływania państwa a postęp techniczny w Wielkiej Brytanii /
author Horodecka, Anna.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 81 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja celów polityki gospodarczej rola zmian otoczenia 
author Horodecka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach
author Horodecka, Anna

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja celów polityki gospodarczej : Rola zmian otoczenia 
author Horodecka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane determinanty wpływu poczucia sprawiedliwości na postawy i zachowania pracowników organizacji : badania porównawcze - Polska i Nowa Zelandia / 
author Turek, Dariusz.

Series: Organizacja i Kierowanie 3 (163) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: