O zamachu stanu w prawie karnym
author Hoc, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Karnoprawna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
author Hoc, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne gospodarcze wybrane zagadnienia 
author Hoc, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne gospodarcze : wybrane zagadnienia 
author Hoc, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych /
author Hoc, Stanisław.

Publication year: 2014 Call number: [03.0] Series: Akademia Prawa - C.H. Beck Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych /
author Hoc, Stanisław.

Publication year: 2014 Call number: [342] Series: Akademia Prawa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz / 
author Hoc, Stanisław.

Publication year: 2010 Call number: [342] Series: Komentarze LexisNexis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa / 
Redaktor Dukiet-Nagórska, Teresa.

Publication year: 2016 Call number: [03.0] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Karnoprawna ochrona informacji /
author Hoc, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [343] Series: Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, nr 410 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: