Sprawozdania finansowe według MSSF Zasady 
author Helin, Andre

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniki i metody badania sprawozdań finansowych
author Helin, Andre

Publication year: 1997 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitały własne w świetle prawa handlowego,
author Helin, Andre

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe : jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych /  
author Helin, Andre.

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych
author Helin, Andre

Publication year: 2005 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing w księgach korzystającego ujęcie bilansowe i podatkowe 
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [339.18] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych
author Helin, Andre

Publication year: 2005 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
author Helin, Andre

Publication year: 1998 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena aktywów i pasywów
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Leasing w księgach korzystającego ujęcie bilansowe i podatkowe 
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje według znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrakty długoterminowe
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej
author Helin, Andre

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
author Helin, Andre

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
author Helin, Andre

Publication year: 2000 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe : jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych 
author Helin, Andre

Publication year: 2009 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe : według znowelizowanej ustawy o rachunkowości 
author Helin, Andre

Publication year: 2002 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrakty długoterminowe
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing w księgach korzystającego : ujęcie bilansowe i podatkowe 
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe : praktyczny poradnik jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych 
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [14.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych
author Helin, Andre

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych
author Helin, Andre

Publication year: 1999 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatek odroczony a podatek dochodowy (ujęcie bilansowe i podatkowe)
author Helin, Andre

Publication year: 2004 Call number: [07.D] [14.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Supplement : example of completed financial statements : Suplement : przykład sprawozdania finansowego 
author Helin, Andre

Publication year: 2003 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych
author Helin, Andre

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość instrumentów finansowych
author Helin, Andre

Publication year: 2005 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: