Marketing w szkolnictwie
author Hall, Hanna.

Publication year: 2007 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing partnerski jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej uczelni /
author Hall, Hanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni /
author Hall, Hanna.

Series: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 594 Ekonomiczne Problemy Usług nr 54 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika zachowań nabywców usług edukacyjnych szkół wyższych w świetle badań /
author Hall, Hanna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Specyfika zachowań nabywców usług edukacyjnych szkół wyższych w świetle badań /
author Hall, Hanna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lojalność studenta względem uczelni - specyfika, korzyści, metodyka badań /
author Hall, Hanna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prospective Students as University Stakeholders -the Relational Aspect /
author Hall, Hanna.

Series: Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 71, nr 6 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: