Uwarunkowania polskiej hossy giełdowej z lat 2003-2005
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 80 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory ekonomiczne dokonywane w warunkach pewności i niepewności /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Rynek finansowy Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 4 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pierwotny rynek obligacji municypalnych państw strefy euro w latach 1999-2005 /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje wokół pojęcia kapitału /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(7)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2002 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank jako instytucja zaufania publicznego w świetle notowań giełdowych /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Funkconowanie rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 52 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalny kryzys finansowy a giełdowe indeksy akcji /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 30/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emisja listu zastawnego - mechanizm i bariery /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 262 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju terminowego rynku obligacji w świetle warunków koniecznych /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Polityka pieniężna i rynek Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analizy giełdowe
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych w Warszawie : Materiały Dydaktyczne UE Poznań Nr 261 /  
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność jako wyznacznik rozwoju giełdy papierów
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego : teoria i praktyka : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 113 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 113 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1999-2007 /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 113 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych Materiały dydaktyczne nr 222 
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2002 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego.
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 550 40 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie : Materiały dydaktyczne : 202 
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych : materiały dydaktyczne 129 
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2003 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analizy giełdowe : Materiały dydaktyczne : 226 
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój giełd papierów wartościowych w świetle zmian kapitalizacji rynku akcji w latach 1996-2008 /
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 23 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie /
Autor Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2017 Call number: [08.A] Series: Materiały dydaktyczne 323 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: