Zaufanie w tworzeniu nowoczesnych organizacji
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem filarem współczesnego zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria migracji wartości przedsiębiorstw
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie relacjami klientów jako nowy paradygmat
author Hejduk, Irena K.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer technologii w przedsiębiorstwach
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracja wartości przedsiębiorstw
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania
red. naukowa Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem w kreowaniu kapitału
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes plan podstawowym instrumentem kierowania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 1995 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji
red. Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych w układach wirtualnych 
red. naukowy Cygan, Zdzisław

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość podstawą rozwoju businessu w
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja wewnętrzna w budowaniu zaufania
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3 (710) marzec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wirtualne
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersyteckie firmy spin-off
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zaufaniem jako nowe wyzwanie dla
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korupcja w organizacji
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach konferencja zorganizowana 23-24 listopada 2006 r. w 
red. naukowy Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery transferu technologii z ośrodków naukowych
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7 (714) lipiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy zarządzania
red. naukowy Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji
red. Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody projektowania systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2004 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie technologiami zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacja / 
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła przewagi konkurencyjnej uniwersyteckich
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie kontra korupcja - wybór strategiczny /
author Grudzewski, Wiesław Maria

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu miary, prestiżu i siły oddziaływania
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (135) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna
red. Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2001 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wirtualne
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości : zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania 
author Grudzewski, Wiesław Maria

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo przyszłości : wizja strategiczna 
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody projektowania systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2004 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projektowanie systemów zarządzania
author Grudzewski, Wiesław M.

Publication year: 2001 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od teorii do praktyki zarządzania : czy zarządzanie jest nauką czy sztuką? /  
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (175) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: