Problem utraty wartości aktywów z perspektywy analizy finansowej na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
author Grabiński, Konrad

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

XBRL jako etap ewolucji sprawozdawczości finansowej /
author Grabiński, Konrad.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rachunkowości a szacowanie wartości w polskim prawie bilansowym na przykładzie utraty wartości aktywów
author Grabiński, Konrad

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju polskiego prawa bilansowego
author Andrzejewski, Mariusz

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych /
author Grabiński, Konrad.

Publication year: 2011 Call number: [657] Series: Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, nr 14 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalne uwarunkowania rachunkowości : systemy, procesy, zmiany / 
author Grabiński, Konrad.

Publication year: 2013 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych /
author Grabiński, Konrad.

Publication year: 2014 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych /
author Grabiński, Konrad.

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Seria Specjalna, Monografie nr 245 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: