Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego w
author Grabińska, Barbara.

Series: Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw
author Grabińska, Barbara.

Series: Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach
author Grabińska, Barbara.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego /
author Grabińska, Barbara.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 3 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: