Odpowiedzialność rachunkowości bankowej za globalny kryzys finansowy?
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pośrednictwo kredytowe w Polsce podręcznik dla praktyków 
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2007 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna gospodarka rynkowa dzisiaj
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (38) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowa obsługa przedsiębiorstw
author Dahmen, Andreas

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel wiązany w gospodarce światowej
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jestem Nowy Vademecum wiedzy o bankowości 
red. Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość międzynarodowa
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kierunki rozwoju bankowości inwestycyjnej na świecie
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość detaliczna
author Swoboda, Uwe C.

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodziny i rozwój unii kredytowych na świecie
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe oblicze głodu na świecie
author Gostomski, Eugeniusz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość detaliczna Strategie marketingowe i 
author Swoboda, Uwe C.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowa obsługa przedsiębiorstw
author Dahmen, Andreas

Publication year: 2002 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności gospodarczej
author Bednarz, Joanna

Publication year: 2006 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na
author Bednarz, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wzrost znaczenia franka szwajcarskiego na międzynarodowych rynkach dewizowych i finansowych /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (57) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Singapur jako światowe centrum handlowe i finansowe /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2(59) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Andora jako gasnący raj podatkowy /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (60) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja roli Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei : od europejskiej do globalnej instytucji finansowej / 
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (61) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków 
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2007 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych
author Bednarz, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
author Bednarz, Joanna

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość międzynarodowa
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość międzynarodowa
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel wiązany w gospodarce światowej
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski Bank Inwestycyjny /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (62) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie luksemburskiego międzynarodowego centrum finansowego w nowych warunkach /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (63)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost znaczenia Frankfurtu nad Menem jako niemieckiego i międzynarodowego centrum finansowego /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3(64) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Panama jako stymulator globalizacji /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (65) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hongkong jako centrum światowego handlu i finansów /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liechtenstein jako gasnący raj podatkowy /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (67) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja działalności Azjatyckiego Banku Rozwoju /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (69) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości wykorzystania systemu currency board w krajach rozwijających się w świetle dotychczasowych doświadczeń wybranych krajów /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (70) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ handlu międzynarodowego na rynki pracy krajów rozwiniętych /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (71) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rosnące znaczenie Szanghaju jako globalnego centrum finansowego /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaawansowanie procesu internacjonalizacji waluty Chin - juana /
author Bieliński, Tomasz

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (72) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia związane z zawarciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i Kanadą /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (73) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych dla rolników /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (74) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga Korei Południowej do sukcesów gospodarczych i silnej pozycji w gospodarce światowej /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (74) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: