Konkurencyjność przedsiębiorstwa : koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja / 
author Gorynia, Marian.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce : zachowania inwestorów zagranicznych i zachowania przedsiębiorstw krajowych / 
author Gorynia, Marian.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
 

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne aspekty konkurencyjności w kierunku koncepcji eklektycznej? 
author Dzikowska, Marlena

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 5/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym /
 

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wejście Polski do strefy Euro a międzynarodowa
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 2011 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ przyjęcia euro na międzynarodową
author Gorynia, Marian

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w.
author Brzeziński, Michał

Series: Ekonomista nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji mikroekonomia przejścia 
author Gorynia, Marian

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji mikroekonomia przejścia 
author Gorynia, Marian

Publication year: 2000 Call number: [338.24] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym
author Fonfara, Krzysztof

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 1/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i
author Gorynia, Marian

Publication year: 2008 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstwa : próba konceptualizacji i operacjonalizacji / 
author Gorynia, Marian.

Series: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 266 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy przystosowawcze przedsiębiorstw w okresie transformacji a polityka proeksportowa /
author Gorynia, Marian.

Series: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 266 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 2/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ewolucja polityki handlu zagranicznego a 
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 1998 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji : mikroekonomia przejścia/ 
author Gorynia, Marian

Publication year: 1998 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianą w warunkach transformacji i globalizacji /
author Gorynia, Marian

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 / 
 

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej /
red. naukowy Gorynia, Marian

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów
author Bartosik-Purgat, Małgorzata

Publication year: 2005 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy
author Gorynia, Marian

Series: Studia Ekonomiczne nr 3-4 (LXII-LXIII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o konkurencyjności
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty strategii polskich przedsiębiorstw w
author Gorynia, Marian

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
 

Publication year: 2009 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a
red. naukowy Gorynia, Marian

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek posocjalistycznych /
author Gorynia, Marian.

Series: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw /
author Gorynia, Marian.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady /  
red. naukowa Łaźniewska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa /
author Gorynia, Marian.

Series: Ekonomista nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych /
author Bartosik-Purgat, Małgorzata.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
author Gorynia, Marian

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o konkurencyjności
author Gorynia, Marian

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: