Polityka społeczna koncepcje, instytucje, koszty 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubóstwo i wykluczenie społeczne Badania, metody, 
red. naukowy Golinowska, Stanisława

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowe dylematy polityki społecznej Raporty CASE nr 65/2006 
red. Golinowska, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potrzeba zmiany paradygmatu polityki społecznej w Polsce : od ochrony do wspierania aktuwności : warunki i możliwości /  
author Golinowska, Stanisława

Series: Aktywizująca polityka społeczna Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 89 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej studium ekonomiczne 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1994 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej studium ekonomiczne 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1994 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Popyt na pracę cudzoziemców Polska i sąsiedzi 
red. Golinowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działan
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2002 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opieka zdrowotna w Polsce po reformie /
 

Publication year: 2002 Call number: [61] Series: Raporty CASE 53/2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1994 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna
red. Golinowska, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzenie prywatnych funduszy emerytalnych w Polsce
author Fougerolles, De Jean

Publication year: 1995 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe dylematy polityki społecznej
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomoc społeczna : zmiany i warunki skutecznego działania 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1997 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opieka zdrowotna w Polsce po reformie : raporty CASE : nr 53/2002 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2002 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Popyt na pracę cudzoziemców : Polska i sąsiedzi 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : ocena działań instytucji 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : koncepcje, instytucje, koszty 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od ekonomii do ekonomiki zdrowia : podręcznik ekonomiki zdrowia / 
 

Publication year: 2015 Call number: [61] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: