Analiza strategiczna Wybrane metody 
red. Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstwa
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konceptualizacja otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 2(22) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Czas na EB* Employer BrandingandCorporate Social
red. Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Proces kadrowy w przedsiębiorstwie
red. Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Unii Europejskiej /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 1(17) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolontariat pracowniczy w przedsiębiorstwie
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne zaanagażowanie w teorii i praktyce przedsiębiorstw /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 2(26) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Recenzja publikacji Mirosławy Rybak pt. ,,Etyka menedżera- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa" /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 2(26) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań rynkowych /
 

Publication year: 2015 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczne zaangażowanie firm na przykładzie producentów napojów alkoholowych /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 3(51) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Global Compact initiative /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 5(53) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna gospodarka rynkowa - gospodarka społeczna - społeczna odpowiedzialność /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 4(52) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020 /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 6(72) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacyjne i ogólnogospodarcze konsekwencje mobbingu /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 74, nr 3 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko personalne w działalności współczesnego przedsiębiorstwa /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 11(11) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trust as a Component of Social Capital of Enterprises /
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 5(65) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eco-Labelling as a Tool of CSR : Opportunities and Threats / 
author Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Series: Optimum nr 5(77) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: